dijous, 22 de setembre del 2011

EL GALLINER DE BOULEMBOUArran del viatge de la metgessa Clara Michaut a Boulembou, el febrer passat, es va posar de manifest que l'alimentació i la nutrició de la població tenia mancances. Aquesta situació afecta principalment els nens petits que amb falta de proteïnes son més vulnerables a les malalties de tota mena i sovint amb resultats terribles com la mort. En el mateix viatge hi va anar en Jordi Parals, ,una amant incondicional de l'aviram (especialment oques, gallines i galls). Va proposar la idea de fer un galliner, la gent de Boulembou varen acollir la idea de forma entusiasta i se la varen fer seva. Com sempre, l'associació hi posaria els materials i ells la feina. El galliner havia de ser prou gran per poder tenir gallines ponedores, pollastres d'engreix i lloques i pollets. Es varen fer uns plànols de planta buscant el confort dels animals i les persones que els cuidarien. El juny un grup de saltencs va tornar a Boulembou i el galliner ja estava acabat. Faltava posar-hi les gallines i veure qui se'n responsabilitzava. Els visitants Pep, la Cinta, en Toni, la Isabel, l'Eduard i l' Arnau varen aportar els diners per comprar 40 gallines i 3 galls a un mercat de la zona. L'assemblea de les dones en va escollir quatre que a partir d'aquell moment ja se'n varen fer responsables de administrar el projecte i fer totes les feines que van sortint. El projecte te per objectiu millorar la qualitat de l'alimentació de la gent de Boulembou, especialment la dels nens. Esperem que vagi molt be, ja han començat a recollir ous i per tant, aviat hi hauran lloques i més endavant pollastres...