dimarts, 17 de juny del 2008

Tot seguit us adjunto una fitxa extreta de "El Estado del Mundo 2008" d'edicions Akal amb tot un seguit de dades significatives, perquè ens anem familiaritzant amb l'actualitat de la República del Senegal.


 • Capital: Dakar

 • Superfície:196.200 km2

 • Población:12.072.000

 • Nom de l'Estat: República de Senegal

 • Moneda: franc CFA


 • Idiomes: francès, wolof, peul, serere, diula, ...


 • Densitat ha/km2: 61,4 hab./km2

 • Creixement anual (2005-2010): 2,5 %


 • Mortaldat infantil (2005-2010): 65,7 por 1.000

 • Esperança de Vida (2005-2010): 63,1 anys

 • Població Urbana: 41,6 %

 • Analfabetisme: 49 % en homes y 70,8 % en dones


 • Escolarització tercer grau: 5,4 %

 • Internet: 46,3 por 1.000 hab.

 • Llibres publicats (títols): 42


 • PIB total: 23.962 mil.lionsde US $


 • Creixement anual (2006): 3,3 %


 • PIB per hab.: 2.007 US $

 • Index de inflació: 2,1 %


 • Despesa en Educació: 5,4 % del PIB

 • Despesa en Defensa: 1,5 % del PIB

 • Deute extern: 3.793 mil.lions de US $

 • Importacions: 3.505 mil.lionsde US $


 • Exportacions: 1.510 mil.lions de US $


 • Principals països en el seu comerç exterior: UE(22%), Africa(45,8%), Àsia(17,5%)


 • Exèrcit de Terra:11.900 persones


 • Exèrcit de Mar: 950 persones


 • Exèrcit de l'Aire: 770 persones